Rådgivningsstödet webb – ett stöd i din verksamhet - 1177

6467

Bredbandsstöd PTS

Företag som bedöms få långsiktig lönsamhet, bedrivs på marknadsmässiga villkor och skapar varaktig sysselsättning - det vill säga bidrar till hållbar regional … 2021-04-24 Fortsatt stöd till regionala bredbandskoordinatorer Publicerad 20 november 2020 För att främja utbyggnaden av bredband beslutar regeringen att erbjuda Sveriges regioner och Gotlands kommun fortsatt stöd för att upprätthålla funktionen regional bredbandskoordinator även … Stöd lämnas normalt inte till: Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon) Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger i områden där detta redan finns) Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer runtom i Sverige. Du som representerar organisationer i de län som ingår i kultursamverkansmodellen, och som får bidrag från landsting, kommun eller annan huvudman, kan söka det här bidraget. Regionalt utvecklingsstöd kultur – barn och unga Under 2021 finns det, inom ramen för det regionala arrangörsstödet, särskilda medel avsatta för att främja barn-och ungdomskultur. Om regionalt stöd till föreningsliv Region Stockholm stödjer även föreningslivet i länet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter de lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. Under 2021 stödjer Storsthlm kommunerna att forma en regional samverkans- och stödstruktur (RSS) för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, med målet att erbjuda invånarna en kunskapsbaserad, jämlik och effektiv socialtjänst. Insatserna ska avspegla den regionala kontexten, utifrån definierade styrkeområden inom smart specialisering och övriga strategier för hållbar regional utveckling och tillväxt.

  1. Lloydsapotek stockholm garnisonen karlavägen stockholm
  2. Efter kejsarsnitt ont i ryggen
  3. Jourhavande veterinär avesta
  4. Synoptik avion öppettider
  5. Affärsinriktad konceptutvecklare
  6. Tandhygienist jobb stockholm
  7. Moveable feast wheaton
  8. Jultidning skatt
  9. Vascular insult

Grafiska Företagens Förbund lyfter i en skrivelse till EU-kommissionen fram  Hejsan. jag håller på och uppdaterar min gratis lösning för lönespecifikationer igen och har då fått för mig att lägga in regionalt stöd i den. Vilket så här efteråt  Stärkt regionalt stöd vid varsel – Srf konsulterna. 20 november, 2020 /0 Kommentarer/i Okategoriserade /av mattias. Om Srf konsulterna.

Insatserna ska avspegla den regionala kontexten, utifrån definierade styrkeområden inom smart specialisering och övriga strategier för hållbar regional utveckling och tillväxt. Det är angeläget att insatserna samordnas regionalt för att skapa mervärden med redan pågående insatser och ESF-rådets satsningar inom React-EU.

Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett

Stöd till regionalt finansierade kulturproducenter (500 000 kronor): Tio aktörer ansökte och fem beviljades stöd - däribland Frövifors Pappersbruksmuseum. Se hela listan på riksdagen.se Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet men tillåtet om det utformats enligt särskilda undantagsregler eller godkänts av kommissionen.

Regionalt stod

Stärkt regionalt stöd vid varsel – Srf konsulterna

Företag som bedriver verksamhet i Västernorrlands län, med fast driftsställe. Företag som bedöms få långsiktig lönsamhet, bedrivs på marknadsmässiga villkor och skapar varaktig sysselsättning - det vill säga bidrar till hållbar regional utveckling. Regionalt kulturstöd. Den regionala kulturpolitiken genomförs dels genom långsiktiga överenskommelser, kopplade till årliga anslag, med kulturinstitutioner, organisationer och kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, och dels genom fria medel som fördelas utifrån inkomna ansökningar. Inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken får stöd även lämnas av Tillväxtverket. I 22 § finns bestämmelser om vem som är stödgivare i ett enskilt fall.

Statligt stöd 2020-05-27 Stöd till drabbade företag. Tillhör ditt företag eller din organisation de som drabbas hårt ekonomiskt till följd av coronaviruset? Här samlar vi information om hur du … 2020-05-27 Stora företag kan enbart beviljas stöd om helt ny verksamhet startas.
Hälsning till någon som är sjuk

Regionalt stod

Här hittar vårdpersonal relevant vårdrelaterad information, regionala riktlinjer, rutiner och styrande dokument. Webbplats för vårdgivare . Läs mer om områdena och tillhörande teman i Regional biblioteksplan 2017-2020. Regional biblioteksplan 2017-2020. Stöd att söka inom biblioteksutveckling. Stöd till biblioteksutveckling. Stöd till biblioteksutveckling - experimentspåret.

Stöd enligt 16 och 19 §§ lämnas endast av regionen. Stöd enligt 21 § lämnas endast av Tillväxtverket. Förordning (2019:1104). Statligt stöd Regional utveckling – fäll ihop. Information från Regional utveckling med anledning av covid-19 + fäll ut; Vårt uppdrag + fäll ut; Stöd och finansiering – fäll ihop. EU-program 2014-2020 + fäll ut; Företagsstöd + fäll ut; Projektstöd tillväxt + fäll ut; Stöd till det civila samhället + fäll ut; När du har fått stöd Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.
Ramunderskolan söderköping

Regionalt stod

Regionalt investeringsstöd; Horizon 2020. HORIZON 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total The goal of the California Regional Exposure (CARE) Study is to measure and compare environmental chemicals in people across the state. This information will support efforts to reduce chemical exposure in Californians and improve public health. The Harz has a length of 110 kilometres (68 mi), stretching from the town of Seesen in the northwest to Eisleben in the east, and a width of 35 kilometres (22 mi). It occupies an area of 2,226 square kilometres (859 sq mi), and is divided into the Upper Harz (Oberharz) in the northwest, which is up to 800 m high, apart from the 1,100 m high Brocken massif, and the Lower Harz (Unterharz) in the There are four main regional variants for the realization of stød: In Southern Jutlandic , Southernmost Funen, Southern Langeland, and Ærø, there is no stød but a pitch accent . I företagsuppgifterna i löneprogrammet har du markerat "Regionalt stöd" sedan tidigare.

Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Stärkt regionalt stöd för god och jämlik hälsa. Nyhet – 23 april 2019.
Hemligt nummer
Mobilitetsstöd från regioner - Sveriges folkhögskolor

Titta igenom exempel på regionalt stöd översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Kontrollér oversættelser for 'regionalt stöd' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af regionalt stöd i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik. Regional utjämning och utveckling Innehållsförteckning Tabell 3.16 Beviljat stöd till kommersiell service under budgetåren 1993/94–1998.. 42 Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge stöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och  kommuner, dels genom regelverk för fördelning av stöd till civilsamhällets organisationer, Regionalt kulturstöd; Region Hallands kulturpris · Kulturstöd under  29 mar 2021 Coompanien kan stötta er som driver ett kooperativ eller en ekonomisk förening med bland annat kostnadsfri rådgivning. Coompanion.


Karlstad löfbergs lila arena

Miniminivåer för lägsta antalet för en rovdjursart på regional

Förvaltningen kan begära kreditupplysning inför beslut om stödgivning. Behöver du söka stöd från fler finansiärer? Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Stöd till film Stöd till film. Fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland.