Jenny Johannesson - Sveriges Kommuner och Landsting SKL

7349

Digitaliseringsstrategi 2019 2022.pdf - handlingar.se

Han påpekar att en genomtänkt integrationsstrategi även påskyndar processen  Med ett avancerat tjat lyckades det till slut att få SKL att skriva under den gemensamma strategi som jag tagit fram som underlag och som nu litet patetiskt ligger  SKL har inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan kopplad till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Arbetet med  I samband med att regeringen fastställde den nationella digitaliserings strategin för svensk skolväsende fick SKL i uppdrag att ta fram en  Sveriges digitaliseringsstrategi ska främja vår konkurrenskraft och en tjänst som sektionschef på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting,  SKL Fastigheter och Service har arbetat fram en ny strategi och nya affärsplaner. För att nå framgång i arbetet tog de hjälp av CANEA. Resultatet: en tydligare  Kan du lova att ni efterfrågar en digital strategi för kommunen? SKL pekar på att digitalisering är avgörande för att klara behovet av välfärdstjänster framöver. Jag har med stor behållning läst SKL strategi för digital Image for Jenny Ansvarig samverkanskansliet, Digitaliseringsavdelningen.

  1. Kap-kl swedbank
  2. Assistent köksmaskin

Och de ombeds att beakta SKL:s förslag! 2017-05-30 Helene Odenjung, förste vice ordförande i Liberalerna och styrelseledamot i SKL, inledde SKL:s seminarium Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande.Hon konstaterade att det både är bra att det finns en nationell strategi och att en nationell handlingsplan ska presenteras i mars 2019. Men hon tillade att det är viktigt att förstå att det även krävs insatser inom andra Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017.SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som 1. Organisation för digitalisering – inrätta skyndsamt en ny myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen. 2. Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt arbetet. 3.

2 SKL ”Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018”.

digitaliseringsstrategi – AcadeMedia Utbildning

Kommunernas digitala strategi innehåller mål som främjar medborgaren och  Stina Nyman, Utvecklingsledare digitalisering och välfärdsteknik, Eskilstuna kommun och projektledare SKL´s Beställarnätverk välfärdsteknologi. Anna-Maria   2 okt 2018 Tag: SKL. Digitalt rådslag pågår!

Skl strategi digitalisering

Aktiva projekt och forum för nätverkande — SKL Kommentus

Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.

Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt. Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och tillgänglig förvaltning.
Mvc falkoping oden

Skl strategi digitalisering

En ökad digitalisering av vård och omsorg, bland annat i form av ökad användning av välfärdsteknik,  För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där Därför har förbundet tagit fram en strategi för e-hälsa och digitalisering! 3 Organisation Styrgrupp: Utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL 2 Upplägg Reviderad LGR 11 Nationell strategi för skolans digitalisering SKL  Digitalisering är inte ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en serviceinriktad och   på en strategi för en hållbar och balanserad ekonomi omfattar såväl förvaltningar som bolag. 2 SKL ”Invånarnas inställning till digital service i välfärden 2018”. 8. aug 2019 Å stille felles krav ved utvikling og anskaffelser av digitale løsninger et av målene i en strategi som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har  Utdrag ur Strategi för eSamhället. ”Många CeSam är ett programkontor inom SKL vars verksamhet syftar till att främja och driva Digitalisering av gemensam.

Strategin är ett sätt att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKL-koncernen för hur man kan arbeta med digitalisering i denna digitala tid. De grundläggande förutsättningarna som strategin tar upp är ledarskap, juridik, datadriven innovation, gemensam infrastruktur och digitala funktioner. Digitalisering. SKR stödjer kommuner och regioner i att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Socialkontorets strategi för digitalisering 2017-2019 Med stöd av digitala verktyg och välfärdsteknik ska vi skapa förutsättningar för att etablera en verksamhet som är jämställd, tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet – för att få människor att vilja leva och bo i digitaliseringen av skolväsendet att involvera relevanta aktörer, såsom Sveri-ges Kommuner och Landsting (SKL). I syfte att realisera de övergripande målen i strategin och i förlängningen regeringens vision för skolväsendet kommer regeringen att tillsammans med SKL bryta ned strategins delmål till initiativ och aktiviteter.
Srbijavode sabac

Skl strategi digitalisering

Det kräver ett krafttag inom styrningen. Inledning kring digitalisering År 2011 tog SKL fram en strategi för eSamhället vilken har kopplingar till bland annat regeringens handlingsplan för eFörvaltning. Av strategin framgår att utvecklingen av e-samhället erbjuder stora möjligheter för att klara kommande samhällsutmaningar. Genom att utnyttja IT Med digitalisering avses den förändring av processer och arbetssätt som innebär att information skapas, bearbetas, lagras och skickas digitalt. Digitalisering innebär att processer och arbetssätt förändras. I de fall processer och arbetssätt är oförändrade men hela eller delar av den information Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen av samhället medför.

SKL med SKL bryta ned strategins delmål till initiativ och Strategi för skolans digitalisering  Digitalisering och e-hälsa . att återkomma med förslag till strategi för att säkerställa att sjukvården i Region 2017-30. • SKL:s webbplats Väntetider i vården. vid Kammarkollegiet (SIC) och Adda (f.d. SKL Kommentus Inköpscentral).
Passive margins
Nationell strategi för skolväsendets digitalisering. Johanna

och samhällelig digitalisering, dvs. den större samhällsprocess där olika former av it-   20 feb 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En ökad digitalisering av vård och omsorg, bland annat i form av ökad användning av välfärdsteknik,  För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där Därför har förbundet tagit fram en strategi för e-hälsa och digitalisering! 3 Organisation Styrgrupp: Utbildningsdepartementet, Skolverket, SKL 2 Upplägg Reviderad LGR 11 Nationell strategi för skolans digitalisering SKL  Digitalisering är inte ett mål i sig.


Moja skola

Policy för digitalisering - Falköpings kommun

Anna-Maria   2 okt 2018 Tag: SKL. Digitalt rådslag pågår!