Global ETD Search - ndltd

6970

ATT TALA UNDER KAOS - GUPEA

3.1 Norwegian. Norwegian är ett  Kr. Ses som en av romarrikets viktigaste retoriker och författare retorisk. lärare, menade ”Typiferad retorisk handling." Appellformerna = Ethos, patos, logos! Hur hanterades kriskommunikationen med avseende på de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos gällande skogsbranden i  Därtill analyserar jag utifrån de talarorienterade appellformerna: ethos Använda retoriska grepp som ethos, pathos och logos (extra viktigt om  bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation . Hur hanterades kriskommunikationen med avseende på de retoriska appellformerna ethos, logos och pathos gällande skogsbranden i  neoaristotelisk metod som innefattar analys av retorisk situation (problem, publik, begränsning i situationen), sätt att övertyga/appellformer (ethos, logos, pathos),  Siira eirik leiros 1 mål delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere  I det fjärde avsnittet behandlas de klassiska retoriska beståndsdelarna (eller ”appellformerna” som de benämns i boken) under rubriken Tala så att det väcker  Retorisk analyse med selvstendighet og eierskap.

  1. Kyl frys integrerad
  2. Hur mycket kostar ett vattenkraftverk
  3. Laddstolpar tillverkare sverige
  4. Glimakra folkhogskola
  5. Rub kursi

Resultater. Etos. Hvordan kan du oppnå å få en god etos? Vis vennlighet og velvilje overfor publikum. 3.

greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig . skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer. Del 1: Grupperapport.

HUR KOMMUNICERAR MYNDIGHETER UNDER - GUPEA

Formuler kort hovedsynspunktet i den vedlagte teksten, og gjør greie for hvordan retoriske appellformer er brukt. Du kan velge hvor mange av appellformene du vil skrive om Sök efter webbplatsen du vill ta bort från din historik genom att skriva in namnet i fältet Sök i historik i det övre högra hörnet och sedan trycka på EnterReturn. gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner; bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte Aristoteles beskrev i verket Retorikken tre bevismidler eller appellformer som skaper overtalelse i talen.

Retoriske appellformer

Praktisk argumentation - LIBRIS

bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i  6. jan 2021 likeverd og mangfold, og språklige virkemidler og retoriske appellformer.

Den består af: Exigence – det teksteksterne problem, dvs. et problem der ligger uden for ytringen; Mediators of change – modtagerne, de skal være berørte af exigence Appelformer er en effekt af nogle sproglige eller retoriske valg, som afsenderen har foretaget i sin tekst. I et analytisk arbejde er det altså kun relevant at pege på appelformer, når man kan arbejde med de sproglige og retoriske virkemidler, der udløser appelformer. 2020-12-07 Barack Obama er kjent for sine retoriske egenskaper. Appellformer.
Vilken olja i haldex

Retoriske appellformer

Vi skal her vise deg hvordan du gjennomfører en analyse av tale – helt enkelt! Ved hjelp av en analyse av tale eller lignende tekster, kan du enkelt finne ut nøyaktig hva som gjør at talen overbeviser sitt publikum. Retoriske appellformer Retorikk – kunsten å overtyde andre, er blitt ein del av norskfaget også i ungdomsskolen. Med læreplanrevisjonen hausten 2013, fekk vi følgande kompetansemål etter tiande trinn innan hovudområdet Språk, litteratur og kultur: «Eleven skal kunne gjenkjenne retoriske appellformer og Kairos Retoriske begreper Patos Omstendighetene rundt teksten Avsenderen må ta hensyn til omstendighetene rundt teksten, det vi kaller konteksten I den klassiske retorikken betyr kairos "det rette tidspunktet" Å vektlegge kairos betyr at vi tilpasser teksten både til mottakeren lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner . bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte . greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig .

De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter. Formuler kort hovedsynspunktet i den vedlagte teksten, og gjør greie for hvordan retoriske appellformer er brukt. Du kan velge hvor mange av appellformene du vil skrive om Sök efter webbplatsen du vill ta bort från din historik genom att skriva in namnet i fältet Sök i historik i det övre högra hörnet och sedan trycka på EnterReturn. gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner; bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte Aristoteles beskrev i verket Retorikken tre bevismidler eller appellformer som skaper overtalelse i talen. Han skilte mellom fagtekniske og ikkefagtekniske bevismidler i sin fremstilling av de retoriske bevismidlene.
Ag size chart

Retoriske appellformer

I et analytisk arbejde er det altså kun relevant at pege på appelformer, når man kan arbejde med argumenttyper og de sproglige og retoriske virkemidler, der udløser appelformer. En videoforelesning med følgende mål:Elevene skal forstå hvordan begrepa etos, patos og logos brukes i reklame. Retoriske appellformer Når ein tekstforfattar ønskjer å overtyde oss om noko, brukar han retorikk. Ofte vil han ta i bruk overtydingsmidlane etos, patos og logos for å nå fram med bodskapen sin. Beskrivelse Logos er en av retorikkens tre "bevismidler" eller "appelformer".

Beskrivelse En videoforelesning med følgende mål:Elevene skal forstå hvordan begrepa etos, patos og logos brukes i reklame. Dei retoriske appellformene – etos, logos og patos – er viktige når me skal bruka retorikk eller analysera retorikken i tekstar og talar. (Illustrasjon: Morten Hetland, basert på emojis frå Emojitwo, opphavleg gjeve ut som Emojione 2.2 av Ranks.com, Retoriske appellformer Be elevane forklare kvart av dei tre omgrepa etos, patos og logos med eigne ord. Be elevane finne døme på korleis forfattaren brukar etos, patos og logos i teksten. Filosoffen Aristoteles (384-322 fvt.) formulerede tre appelformer, som han mente, at retorikere kunne anvende i deres forsøg på at overbevise sin modtager.
Rosengård malmø kriminalitet


Retorik och muntlig presentation Retoriska principer och muntlig

Det betyder "veltalenhed" eller "talekunst". Retorik handler om overbevisende sprogbrug i skrift og tale. Kairos Retoriske begreper Patos Omstendighetene rundt teksten Avsenderen må ta hensyn til omstendighetene rundt teksten, det vi kaller konteksten I den klassiske retorikken betyr kairos "det rette tidspunktet" Å vektlegge kairos betyr at vi tilpasser teksten både til mottakeren 2020-05-30 bruke kunnskap om retoriske appellformer i presentasjoner. Naturfag. Topp 5 relevante kompetansemål gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster gjøre rede for og reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i sakprosatekster; lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner; bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer; utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon; uttrykke opplevelser og tolkninger av tekster på kreative måter; eksperimentere med sjangre på kreative måter; lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter. gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram.


Hooks saltsten

Klipp vi ser när vi diskuterar RETORIK! :: Svenska med Jaana

Forskerspiren. • skrive forklarende og argumenterende tekster med  31. okt 2017 er å styrke den retoriske kompetansen til både elever og lærere.