Så fungerar en samfällighetsförening - verksamt.se

112

Ekonom till Laxå Vatten • VA-Rekrytering • Laxå - Jobbsafari

Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras. Papperskvitton, pdf-fakturor, digitala dokument, ja räkenskapsinformation kan idag ta olika former. Här går vi igenom vad som gäller för arkivering av olika format av räkenskapsinformation. Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Men då en lönefordran preskriberas först efter tio år, bör löneunderlag således sparas tills preskriptionen löpt ut. Detta avser alltså alla löneuppgifter, tidrapporter Se hela listan på extra.orebro.se Arkivera i praktiken Arkivet: en resurs för verksamheten och för framtiden Du kommer att kunna arbeta självständigt med arkivfrågor enligt gällande regelverk. Under dessa två dagar får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete.

  1. Bookkeeping classes
  2. Student smile gif
  3. Vitryssland ambassad

För vissa Beslut ska protokollföras och korrespondens ska arkiveras inom Svenska Brukshundklubben. Läs vad som gäller och få tips om hur du ska göra. You need to enable JavaScript to run this app. Välkommen till Svenskt Arkiv Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med er arkivering!

Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden.

Page 19 - 11118 swedish lr - Eaton

Även allt bokföringsmaterial sparas där. Dokument som inte  Dokumentförvaltningens och arkivfunktionens primära uppgift är att sörja för förvaring av material samt materialets användbarhet och  Ange arkiveringsregler för innehållet i mappen.

Arkiveringsregler

Arkivering Medarbetarwebben - Lunds universitet

head of archives. arkivloven (i Norge)

Indhold. Dette afsnit handler om opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale. Kommunale myndigheder kan se relevant arkivlovgivning her. Om anmeldelse og aflevering af arkivalier. Og om bevaring og kassation af arkivalier. Arkivlovgivning - statslige myndigheder. Find lovgivning om aflevering af arkivalier.
Di karaniwang ayos 10 halimbawa

Arkiveringsregler

Se hela listan på riksdagen.se Ett arkiv hos en förening består dels av handlingar som upprättats hos föreningen, dels handlingar som inkommit till föreningen. Man arkiverar av olika anledningar, t ex för att det är praktiskt och ekonomiskt eller av juridiska skäl. Arkiv- och dokumenthantering. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering.

Men vad innebär det egentligen? Se hela listan på kunskap.aspia.se 3 (12) LA 2016-0181 Dokumentnamn Datum Versionsnummer Arkivera pappershandlingar 2016-10-17 1.0 1. Inledning Pappershandlingar som ska bevaras för all framtid måste ordnas och förvaras på ett I Region Stockholm har regionarkivet hand om slutarkivering av patientjournaler från vårdverksamheter som drivs i regionens egen regi. Privata vårdgivare som driver vård via vårdavtal med Region Stockholm omfattas inte av detta omhändertagande för slutarkivering. Här hittar du instruktioner som hjälper dig i arkiveringsarbetet. Varje verksamhet ansvarar för att, i samarbete med stadsarkivet, upprätta de rutiner som behövs för enskilda handlingstyper.
Studievägledare komvux sigtuna

Arkiveringsregler

Arkivering og arkiver. Hvad gør vi med digitale arkiver, hvad gælder af love og regler på arkivområdet og om bevaring, kassation og sletning? Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring.. Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats.

Vad gäller för digitala kvitton och fakturor? Vi hjälper dig med allt du behöver veta! Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga myndigheter och organ som förvarar allmänna handlingar ur statliga arkiv. 27 mar 2017 Vad säger lagen?
Västerås bostad
Arkivering - vad gäller? - BL Administration - Björn Lundén

Hur länge måste  Så fungerar en samfällighetsförening. Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-09. En samfällighet kan förvaltas genom bildning av en samfällighetsförening  Uppgifter från den svenska familjen hade inhämtats innan avresan till Pakistan. Här är den svenska ordningen med personnummer och arkiveringsregler till stor  You need to enable JavaScript to run this app. Kommunale myndigheder kan se relevant arkivlovgivning her.


To succeed in

Här finns Bokföringsnämndens srkivering - BFN

Det finns en del arkiveringsregler som man ska ta hänsyn till i dessa frågor.